icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Terug naar Bedrijf

Bouwbedrijf Wessels Zeist bv

Bouwbedrijf Wessels Zeist b.v. is onderdeel van de sector VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling (BVGO). Deze sector ontwikkelt en realiseert woningen en utiliteitsbouw, waarbij steeds meer de nadruk ligt op het gebruik van duurzaam materialen, duurzame bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.   Wij vinden dat duurzame projecten gerealiseerd moeten worden door duurzame bedrijven. De transitie naar een duurzame bedrijfsvoering kost tijd. We zijn stappen aan het maken met bijvoorbeeld ons actieve energie- en grondstoffenbeheer, maar zien nog veel uitdaging voor ons. Transparantie over onze CO2- emissie en voortgang ten opzichte van deze doelstellingen is hier een belangrijk onderdeel van.   Toelichting footprint 2015 De emissie van Bouwbedrijf Wessels Zeist is in 2015 uitgekomen op 832 ton CO2. Het grootste deel is afkomstig van het leasewagenpark (409 ton) en materieel (237 ton). Transport is en blijft aandachtspunt voor onze CO2 reductie, de inzet van materieel was noodzakelijk voor het droogstoken van project Heerema in Leiden in de winterperiode van 2015. De CO2 emissie over het jaar 2015 is in principe hoger dan de emissie van het basisjaar 2014 (572 ton CO2). De omzet van het jaar 2015 was echter ook hoger. Omdat de CO2 emissie wordt gekoppeld aan de jaaromzet is deze relatief afgenomen met een percentage van 32,8%. Maatregelen Met het vernieuwde inzicht is de reductiedoelstelling voor 2016: 5% reductie per € omzet. Dit willen we bereiken door in 2016 aandacht te besteden aan de volgende maatregelen: In het tweede kwartaal van 2016 start de renovatie van ons kantoorpand in Zeist gestart. Hierbij worden o.a. de isolatie verbeterd, led verlichting aangebracht en een efficiëntere verwarming van het gebouw gerealiseerd. Wij confirmeren ons aan het leasebeleid van VolkerWessels door zuinigere auto’s te leasen. Op de bouwlocaties werken we met zoveel mogelijk afvalstromen om de afvoer van bouw- en sloopafval te minimaliseren. Dit heeft geen rechtstreeks effect op onze eigen CO2 footprint, maar zorgt wel voor minder uitstoot bij onze afvalverwerker. Daar waar mogelijk kopen we windenergie van Nederlandse bodem in.

Contact

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met Karin van Aggelen tel. 030-6918020 / kvaggelen@volkerwessels.com

CO 2 -emissie VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over VolkerWessels Bouw en Vastgoedontwikkeling en de CO2-Prestatieladder

Lees meer