HomeDuurzaamheidAfvalmanagement

Afvalmanagement

Slim en duurzaam omgaan met onze grondstoffen. Een must, vinden we bij Wessels Zeist. Zowel aan de inkoop- als aan de verwerkingskant. Welke hoeveelheden grondstoffen gebruiken we? En wat doen we aan afvalmanagement? 

Terugdringen bouwafval

De eerste stap is het actief verminderen van bouwafval. Door op maat in te kopen bijvoorbeeld. En snij- en zaagverlies zo veel mogelijk te voorkomen. Daarnaast dringen we het bouwafval terug door gebruik te maken van geprefabriceerde gebouwonderdelen. Denk aan complete prefab betonnen casco's of vooraf vervaardigde installatiecomponenten.

Afvalmanagement

Wessels Zeist streeft naar een zo optimaal mogelijke afvalscheiding. Onze ambitie: een verbetering van 10%. Een betere scheiding betekent namelijk recyclen van een nóg groter percentage bouwafval. Ons afval inzetten als grondstof voor een nieuw product; dat is het doel. Daarnaast heeft Wessels Zeist als doelstelling verpakkingsafval te verminderen. Hierover zijn we in overleg met onze leveranciers. 

+