icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Central Park, Utrecht

Totaal BVO
31596 m2
Architect
Group A
Constructeur
Van der Vorm
Installaties
Huygen
Bouwfysica
Peutz BV
Ambitie BREEAM - NL Score
Excellent, score van > 75% (verwacht)

Beschrijving van het project en het gebouw

Naast het stadskantoor in Utrecht zal de negentig meter hoge kantoortoren Central Park verrijzen. Dankzij een insnoering op 45 meter hoogte is het volume in twee massa’s verdeeld. Dit horizontale accent telt twee lagen en sluit aan op dat van het naastgelegen stadskantoor. In tegenstelling tot de kantoorgevel is de gevel van de insnoering volledig transparant, met sculpturaal vormgegeven randen aan de boven- en onderkant. Het interieur is voorzien van een binnentuin.

De kantoorgevel kent een subtiel gevarieerde structuur en opbouw. Uit duurzaamheids­overwegingen wordt op plekken met veel zonbelasting minder glas gerealiseerd en voor plekken met minder belasting van de zon vice versa. Op bijzondere plekken, bijvoorbeeld waar uitzicht is op markante gebouwen in de stad, wordt van deze norm afgeweken.

Samen met Central Park ontwerpt GROUP A het Stadsplateau – Het Forum, een verhoogd en vergroend plein met eronder een parkeergarage. Door zijn ligging aan dit plateau, dat zich op hetzelfde niveau als de OV-terminal bevindt, wordt de inpassing van het gebouw in de stad versterkt.

Ambities / planvorming

Bij de eerste plannen voor de ontwikkeling van het pand is de ambitie gesteld een duurzaam gebouw te realiseren. Hierbij is ervoor gekozen om de duurzame insteek van het gebouw te toetsen middels de BREEAM-NL methodiek. Het streven hierbij is een Excellent-label. De keuze is hierbij op de BREEAM-NL methodiek gevallen vanwege het integrale karakter, waarbij niet alleen naar het energiegebruik wordt gekeken, maar ook onder andere naar de gezondheid van de gebruikers en naar het bouwproces.

Lego Movie Project

Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen en technische oplossingen

In het gebouw wordt een zeer groot aantal ontwerpmaatregelen met het oog op duurzaamheid doorgevoerd. Dit betreft onder andere:

−   Prestatieborging inregelen van installaties;

−   Veel daglichttoetreding en goed uitzicht;

−   Door het toepassen van verdiepingshoog glas is er sprake van een grote mate van
     daglichttoetreding. Nagenoeg alle ruimten met een kantoorfunctie
     heeft een daglichtfactor van ten minste 2%;

−   Energiezuinige installaties;

−   Submeters energie en water toegepast;

−   Energiezuinige liften;

−   Maatregelen met het oog op waterbesparing (o.a. 6 liter reservoirs toiletten);

−   Lekdetectie;

−   Energiezuinige verlichting;

−   Zeer centrale ligging met uitstekende bereikbaarheid middels openbaar vervoer;

−   Energieprestatie 21% beter dan vereist conform Bouwbesluit;

−   PV-panelen op het beschikbare dakoppervlak;

−   Voor verschillende diersoorten zijn speciale voorzieningen getroffen, die een plaats
     krijgen aan en rond het gebouw:

     *er worden 2 kraamkasten en 10 kleinere vleermuiskast verspreid over de
       noord-, oost- en zuidzijde van het gebouw aangebracht zodat verschillende
       microklimaten voorhanden zijn;

     *er worden 20 nestplaatsen voor de huismus en 20 nestplaatsen voor
       de gierzwaluw aangebracht.

−   Wateropvang.

Stappen ter reductie van milieu impact tijdens bouwproces

Tijdens het bouwproces worden maatregelen getroffen om de impact van de bouwwerkzaamheden op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Hiertoe wordt bijvoorbeeld afval op de bouwplaats gescheiden zodat dit op een duurzame wijze verder verwerkt kan worden. Ook wordt door Wessels actief gestuurd op het verminderen van het energiegebruik op de bouwplaats en door het vervoer van en naar de bouwplaats.

Kosten/baten

Het realiseren van een duurzaam gebouw is in de ogen van de opdrachtgever van grote waarde. De maatregelen die genomen worden en het doorlopen van het proces om een BREEAM-certificaat te behalen brengen extra kosten met zich mee. Aan de andere kant ziet de belegger grote meerwaarde voor de verhuurbaarheid van het pand.

Enkele duurzame maatregelen op sociaal en economisch gebied

Het project maakt onderdeel uit van de herontwikkeling van het stationsgebied van Utrecht. Ook de realisatie van het Stadsplateau – Het Forum is onderdeel van deze ontwikkeling. Hierdoor wordt een goede verbinding van Utrecht Centraal station met de stad gerealiseerd. Het stadsplateau, die alleen voor voetgangers toegankelijk is, wordt hierbij een sociale ontmoetingsplek. Op het plateau alsook in het gebouw wordt groene vegetatie voorzien, hetgeen de leefbaarheid van het gebied ten goede zal komen.

Proces en organisatie

Het ontwerp voor het gebouw is tot stand gekomen in een integraal ontwerpproces, waarbij een multidisciplinair ontwerpteam verantwoordelijk was voor het totaalontwerp aangevoerd door de aannemer. Hierbij was Group A verantwoordelijk voor het architectonisch ontwerp, Huygen voor het installatietechnisch advies voor E-, W-, en S-installaties, Van der Vorm voor het constructief ontwerp en Peutz leverde het bouwfysisch advies, waaronder duurzaamheid, akoestiek, brandveiligheid en daglicht. Doordat de aannemer (Wessels) vanaf het begin bij het proces is betrokken, is er veel aandacht voor de maakbaarheid van het ontwerp. Ook resulteert deze betrokkenheid in een grotere mate van sturing op kwaliteit tijdens de bouw.

Cijfers

Totaal BVO                                                  : 31.596 m2;
Bijeenkomstfunctie                                    : 3.223 m2, waarvan 1.319 m2 verkeersruimte;

Kantoorfunctie                                            : 28.373 m2, waarvan 11.607 m2 verkeersruimte;

Opslagruimten                                            : 45 m2.

 

Vloeroppervlakte

Verwacht energiegebruik                           : 210,7 kWh/m2 BVO;

Verwacht verbruik fossiele                         :10,0 kWh/m2 BVO;
brandstoffen                                                 In het gebouw wordt geen gebruik gemaakt van
                                                                        gasgestookte toestellen of andere fossiele
                                                                        brandstoffen. Wel wordt gebruik gemaakt
                                                                        van elektriciteit.

Verwacht verbruik duurzame                     : 2,0 kWh/m2 BVO;

energiebronnen

Verwacht waterverbruik                              : 1,83 m3 per persoon per jaar.

Verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water

 

BREEAM-NL credits

Management         : MAN 1, MAN 2, MAN 3, MAN 4, MAN 8, MAN 9, MAN 12

Gezondheid           : HEA 1, HEA 2, HEA 4, HEA 5, HEA 6, HEA 8, HEA 9, HEA 10, HEA 11

Energie                   : ENE 1, ENE 2a, ENE 4, ENE 5, ENE 6, ENE 7a, ENE 8, ENE 26

Transport               : TRA 1, TRA 2, TRA 3a, TRA 4, TRA 5, TRA 7, TRA 8

Water                      : WAT 1, WAT 2, WAT 3, WAT 4, WAT 5, WAT 6

Materialen             :  MAT 1, MAT 5, MAT 7, MAT 8

Afval                        :  WST 1, WST 2, WST 3, WST 5

Landgebruik en
ecologie                  : LE 1, LE 2, LE 3, LE 4, LE 6

Vervuiling               : POL 1, POL 2, POL 4, POL 6, POL 7, POL 8

Contactpersoon
Rene van Zon
Projectleider
rvzon@volkerwessels.com