icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Cartesiusweg Utrecht

Spoorblok Cartesiusdriehoek te Utrecht

Opdrachtgever
Keystone Vastgoed
Architect
OPL architecten
Constructeur
Van der Vorm Engineering B.V.
Omvang
ca. 14900 m2 GBO - 242 woningen

Healthy Urban Living

Het eerste wooncomplex in de Cartesiusdriehoek, het voormalig spoorcomplex tussen de lijn naar Amsterdam, het rangeerterrein en de Cartesiusweg. In de Cartesiusdriehoek moeten uiteindelijk circa 2400 woningen verrijzen. Daarmee is het na de Merwedekanaalzone de grootste bouwlocatie in de stad. Voor het gebied is vorig jaar een koersdocument opgesteld waarin de uitgangspunten voor ontwikkeling zijn vastgelegd. Binnen die stedenbouwkundige kaders is nu het eerste plandeel ontworpen.

Het deelproject omvat 242 woningen, verdeeld over vijf geschakelde bouwblokken in een langgerekte u-vorm langs het spoor en twee losse woonblokken aan de open parkzijde. Om tot een ruime verscheidenheid te komen zijn de blokken individuele ontwerpen van onze 5 architecten. En door een atelier-brede samenwerking is bewust gecreëerd dat de 7 gebouwen niet alleen ieder een eigen verschijning en architectuur hebben, maar ook  samen één familie vormen.

Cartesiusdriehoek

Belangrijkste leidraad in de architectuur is de uiting van een meer stedelijke orientatie aan de buitenrand van het plangebied versus een zachter, intuïtiever en groener karakter aan de zijde van het Cartesiuspark. Het overkoepelende motto is hoogstedelijk wonen in een parkachtige omgeving met een gezonde en groene leefkwaliteit. Er is veel aandacht in het ontwerp voor groene gevels, waarbij zowel structureel gebouwgroen is toegepast, als ook individuele voorzieningen per woning zijn ontworpen.

De woonblokken zijn gegroepeerd rondom een binnentuin, die als collectieve buitenruimte voor de bewoners is bestemd, maar die zijn levendigheid en doorspoeling ook dankt aan de gelijktijdige toegangs- en doorgangsfunctie naar de woongebouwen. In het midden ontstaat een binnentuin. Het landschapsplan voor de binnentuin is nauw afgestemd met de groenarchitectuur van de gevels.

De hele wijk krijgt een groen karakter waar slechts aan de randen en veelal alleen ondergronds ruimte is voor parkeren. Voor de bewoners zijn de nabijheid van het station Zuilen en de fietsvoorzieningen dan ook essentieel. Voor fietsers wordt een nieuwe tunnel onder de spoorlijn gemaakt tussen de Locomotiefstraat en de Tweede Daalsedijk. Voor het stallen van fietsen wordt veel ruimte gemaakt onder de wooncomplexen.

Ankerpunt in het gebied blijft het markante CAB-gebouw langs de Cartesiusweg, de voormalige autobusherstelplaats van de NS. Het complex van de hand van NS-architect Sybold van Ravesteyn is tegenwoordig een broedplaats voor culturele initiatieven en horeca. Het is in het koersdocument voorzien als ontmoetingsplaats voor de buurt.

Opgeleverd

Afgelopen 7 November 2023 is het gehele project opgeleverd.

Contactpersoon
dhr. M. Brand
Projectleider
mbrand@volkerwessels.com