icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
's-Hertogenbosch

Pettelaarpark

Project Pettelaarpark is een initiatief van CTAC en BDO. Gezamenlijk hebben zij het oorspronkelijke initiatief genomen in het ontwikkelen van de huisvestings behoefte. Het in 's-Hertogenbosch gelegen kantorenpark Pettelaarpark genoot de voorkeur. De locatie waar uiteindelijk de keuze op is gevallen, is de laatste beschikbare plek op dit terrein. Na het betrekken van de grondpositie (optie) is er gezocht naar een ontwikkelaar welke de verdere realisatie op zich wilde nemen. Hier is uiteindelijk een samenwerking tussen VolkerWessels en Kroon Vastgoed ontstaan (Deelneming Pettelaarpark). Het plan is in een DO fase overgedragen aan de ontwikkelaar. Duurzaamheid heeft bij de eerste initiatieven hoog in het vaandel gestaan. In het vaststellen van het PVE is hier aandacht aan besteed. Deelneming Pettelaarpark heeft in Wessels Zeist een bouwteam partner gevonden  die samen met de Bosman bedrijven (nevenaannemer) de verdere uitwerking en uitvoering van het plan heeft verzorgd.

Status
Opgeleverd
Start bouw
Oktober 2010
Datum oplevering
Maart 2012
Opdrachtgever
Deelneming Pettelaarpark
Directievoering
A&O Bouwteampartners Amstelveen
Architect
ZZDP Architecten Amsterdam
Constructeur
Van der Vorm Engineering Delft
Adviseur installaties
Techniplan adviseurs Rotterdam
Adviseurs gebruiker
PEAK Development
Installateur S-installatie
De Bosman Bedrijven Soest
Installateur W-installatie
De Bosman Bedrijven Soest
Installateur E-installatie
De Bosman Bedrijven Soest
Installateur L-installatie
Mitsubishi Elevators Veenenedaal
Installateur Gevelonderhoud installatie
Aerial Work Platforms Alphen aan de Rijn

Architectuur

ZZDP architecten uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp van het pand. In een vroegtijdig stadium is Joris Deur (ZZDP) gevraagd om een plan te bedenken wat aansluit bij het PVE van de initiatiefnemers. In grote lijnen lag de grootste uitdaging in het realiseren van 420 parkeerplaatsen op de beschikbare kavel. Een en ander was gerelateerd aan de behoefte in hoeveelheid m² bvo.

De ontwerpcriteria welke de gemeente 's-Hertogenbosch mee heeft gegeven bij de uitgifte van de kavel. Het gebouw heeft per 30m² bvo een parkeernorm uitgelegd van 1 parkeerplaats. Bij de stedenbouwkundige inpassing is tevens een eis neergelegd dat er geen geparkeerde auto's zichtbaar mogen zijn vanaf de naastgelegen snelweg A2.

Om de uitgangspunten te waarborgen is in het ontwerp een parkeergarage op maaiveldniveau aangelegd. Op deze garage is deels de bovenbouw gerealiseerd. Op het resterende deel is aan zowel voor als achterzijde een parkeerdek ontworpen.
Rondom de garage is een talud ontworpen wat tot ongeveer anderhalve meter boven het parkeerdek uitsteekt. Op deze wijze wordt voldaan aan de eis dat de geparkeerde auto's uit het zicht staan.


De bovenbouw kenmerkt zich door een viertal hoofdvormen. De parallellogrammen staan verschoven op elkaar waardoor twee grote overstekken en twee dakterrassen ontstaan. De onderste lagen zijn verbonden op de begane grond door een tussenstuk met een daktuin in het midden. Op de derde verdieping springt de hoofdvorm in tegengestelde vorm de andere kant op.

Dit volume steekt ongeveer 14 meter over de ondergelegen vorm uit. De gevels zijn ontworpen met doorgaande raamstroken waarbij de borstwering in afwisselend aluminium beplating (geanodiseerd) en zeefdruk glas is bekleed. In de aluminium beplating is een wybertjes patroon gedrukt. Dit patroon is tevens aangebracht als zeefdrukpatroon. De daken zijn voorzien van daktuin aankleding op de 1e en 3e verdieping. Op het voor en achterdek zijn boombakken met dak platanen en beukenhagen opgenomen.

Rol VolkerWessels:

Tijdens  de eerste gesprekken met de opdrachtgever is een duidelijke opdracht  meegegeven. Het plan verder uitwerken met het PVE als vertrekpunt.  Aandachtspunten daarbij waren de beschikbare bouwplaats, het ontwerp van de  architect, de bouwtijd (18 maanden), de retentie van hemelwater, de kwaliteit  van de materialisatie en het constructief uitvoerbaar maken van de grote  uitkraging.


De constructie is in  samenwerking met de constructeur uitgewerkt. De kelder is uitgevoerd uit een  niet gesloten betonnen kelderbak. De keldervloer is opgebouwd uit  klinkerbestrating met daaromheen een betonnen kelderwand. In de vrije  overspanning van 3 x 16,2m¹ is een dubbele rij betonnen kolommen met  traditioneel gewapende in het werk gestorte betonbalken aangebracht. Daar overheen  zijn kanaalplaatvloeren (A400) gebruikt. In de hoofdvorm zijn van kelder tot en
met de 6e verdieping een tweetal kernen te vinden per bouwdeel (hoofdtrappenhuis  en noodtrappenhuis ).


Deze gehele bovenbouw is in prefab beton uitgevoerd (kolommen, balken, vloeren  en kernwanden). De grote uitkraging is volledig in staal uitgevoerd, waarbij de tussenliggende vloeren in staalplaatbetonvloeren zijn gemaakt. De gehele staalconstructie is middels tuien aan de betonconstructie gekoppeld. De uitwerking is specifiek in samenwerking tussen Wessels Zeist, de staalbouwer en de constructeur tot stand gekomen. Hierbij is optimalisatie en uitvoerbaarheid een belangrijk speerpunt geweest.

Integrale samenwerking

In het project is een samenwerking gezocht met de diverse gecontracteerde onderaannemers. Met name de samenwerking met de gevelbouwer is belangrijk geweest. In het DO van de architect was sprake van een betonnen borstwering.
Deze borstwering is in de optimalisatie van de constructie ingewisseld voor een HSB element. Dit had met name voor de omliggende schil consequenties. Deze uitwerking is samen met de firma Rollecate uitgewerkt en verder geoptimaliseerd. Op deze wijze is voldaan aan alle specificaties vanuit het PVE.


Tevens is er een belangrijke samenwerking geweest met de installateur. Zowel in de engineering als in de uitvoering was het vertrekpunt elkaars processen te verbeteren en te optimaliseren.

Duurzaamheid en energiezuinigheid

In het project is gebruik gemaakt van een WKO installatie. Er zijn twee bronnen aangebracht. Daarnaast is er veel aandacht geweest voor het toepassen van hoogwaardige isolatie in de totale schil van het gebouw.

De installaties zijn ontworpen op basis van aanwezigheids detectie. Op gebruikersniveau is dit te sturen middels een GBS systeem

Omgeving en logistiek

In de omgeving is weinig tot geen plaats beschikbaar voor een bouwplaats. De volledige kavel werd bebouwd. In eerste instantie is het middenstuk van de ruwbouw eruit gelaten waardoor een logistieke ader ontstond.
Op deze wijze konden materialen, materieel op het terrein verwerkt worden. Nadat het grootste gedeelte van de gevelsluiting gereed was, is de laatste strook van de ruwbouw gemaakt.

In de omgeving is veelvuldig overleg geweest met de naaste buren, het Waterschap en BoWoTo. Op deze wijze is het proces in goede harmonie verlopen.

Project specifieke inbreng

Het afbouwpakket van de gebruikers is in een later stadium ondergebracht. De casco voorzieningen zoals basis plafonds en wandafwerkingen zijn hier ten dele op aangepast. Een en ander is onder begeleiding van Wessels Zeist aangebracht voor oplevering.