HomeProjecten Azijnmakerij Zeist

Azijnmakerij Zeist

Als onderdeel van de centrumplanontwikkeling ’t Rond in Zeist is in samenwerking met zusterbedrijf De Bonth van Hulten, in opdracht van de Gemeente Zeist het monumentale pand bekend onder de naam Het Azijnhuis of De Azijnmakerij gerestaureerd. De gemeente wil hiermee het pand weer een nieuwe bestemming geven, waarbij de monumentale waarde van het gebouw gehandhaafd blijft, maar wel een gebouw gerealiseerd wordt dat duurzaam gebruikt kan worden.

Monumentale waarde

Aangezien De Azijnmakerij als gemeentelijk monument betiteld is, is vanaf de eerste ideeën voor de restauratie van het gebouw de monumentencommissie nauw betrokken geweest bij het project. De karakteristieke elementen van het gebouw moeten in tact worden gelaten. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn het uiterlijk van de gevel en de ruimte-indeling van het gebouw, waarbij met name de combinatie van woonhuis en werkplaats als kenmerkend wordt gezien. Dit moet na de restauratie dan ook zodanig herkenbaar blijven. Voor het toekomstige gebruik is de gemeente dan ook op zoek naar een invulling die hierbij aansluit. Hierbij blijft het karakter van het pand, zoals dat vroeger was, zoveel mogelijk bewaart.

Duurzaamheid

Na de restauratie moet het monumentale pand duurzaam gebruikt kunnen worden. Alle gevels en daken worden voorzien van de nodige isolatie en alle installaties worden vervangen. Hierbij mogen de karakteristieke elementen, zoals de gevel niet aangetast worden. Alle voorzieningen moeten dus aan de binnenzijde getroffen worden, er mogen bijvoorbeeld geen roosters in de gevel aangebracht worden en de kozijnen mogen niet verzwaard worden, waardoor dubbele beglazing in de bestaande kozijnen niet tot de mogelijkheden behoort.

Rol OLCO

Voor de restauratie van de Azijnmakerij is in opdracht van de gemeente door OLCO een opname gedaan van het bestaande pand en op basis hiervan een restauratieplan opgesteld, waarbij veel aandacht is besteed aan de combinatie van duurzaamheid en monumentale waarde. Voor het verdere traject van uitwerking en realisatie zal OLCO het proces blijven sturen om de kwaliteit van het gebouw en deze twee specifieke aandachtspunten te waarborgen.

Feiten & cijfers

 • Status
  Opgeleverd
 • Start restauratie
  mei 2014
 • Oplevering restauratie
  oktober 2014
 • Opdrachtgever
  Gemeente Zeist
 • Projectcategorieën
  Appartementen
+